Konrad-Zuse-Straße 1 85716 Unterschleißheim
+49 (0)89 2488 369-0

5 toekomstgerichte IT-trends: waarvoor u geld nodig hebt in het IT-budget

De economie is in de greep van een ware technologische euforie: Tegen 2022 zullen de wereldwijde IT-uitgaven van bedrijven stijgen tot meer dan 4.296 miljard dollar – 5,5 procent meer dan in 2021. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland verhoogt maar liefst 48,4 procent van de besluitvormers zijn IT-budget. Waar is dit geld voor nodig? Profiteren alle bedrijven van dezelfde trends en technologieën? Wij hebben studies van Capgemini, Statista, BITKOM, Eurostat en andere voor u geanalyseerd en presenteren de toekomstige trends in IT.

IT-trend 1: Digitalisering is niet tegen te houden

De gevolgen van de Corona-crisis is in alle sectoren voelbaar. Het is daarom des te verrassender dat de meerderheid van de IT- en bedrijfsmanagers, ongeveer 45,2 procent, van hun IT-projecten volgens plan hebben uitgevoerd – ondanks de pandemie. 13 procent heeft zelfs bestaande projecten versneld (bron: Capgemini: “IT-Trends 2021”).

Gezien de recordomzet en droomwinsten die online dienstverleners, bezorgdiensten of handelsplatforms tijdens de crisis hebben geboekt, voelt 87 procent van de bedrijven zich aangemoedigd om door te gaan met de eigen digitalisering, aldus Capgemini. In het midden- en kleinbedrijf (mkb) zal dit hogere uitgaven voor technologie en digitale expertise vereisen. Springer Professional heeft vastgesteld dat momenteel tot 50 procent van de besluitvormers in het MKB zich nog steeds overvallen voelt door de eisen van de digitalisering. Deskundigheid moet op korte of middellange termijn worden ingekocht, en IT-budgetten zullen bijgevolg naar boven worden bijgesteld.

IT-trend 2: Onderhoud moet minder beslag leggen op IT-budgetten

Ondanks al het enthousiasme voor modernisering: gemiddeld is de helft van het IT-budget al gepland nog voordat het eerste nieuwe project van start gaat (46,6 procent) – voor het “onderhoud van applicaties en systemen” (bron: Capgemini). Kmo’s hebben over het algemeen lagere vaste kosten dan grote bedrijven omdat ze eerder met on-premise software werken dan in de cloud. Deze zijn in Duitse bedrijven echter ouder dan gemiddeld in vergelijking met software in bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven, zodat de functionaliteit van het totale systeem steeds weer door nieuwe investeringen moet worden veiliggesteld. Dit soort “onderhoudskosten” gaat ook gepaard met een grotere vatbaarheid voor ‘overlicencering’: er zijn dan meer softwarelicenties in het bedrijf dan werkelijk nodig zijn. Dit legt beslag op resources. Dit maakt het des te belangrijker voor besluitvormers binnen bedrijven om de IT-infrastructuur zo efficiënt mogelijk te houden.

IT trend 3: Cloud-gebaseerde software – bedrijven gaan hun eigen weg

Cloud computing blijft een van de meest dynamische IT-trends. In informatie- en communicatietechnologiebedrijven (ICT) is de cloud al jaren stevig ingeburgerd; meer dan 70 procent van de ICT-bedrijven werkt in de cloud. Bedrijven met voornamelijk analoge bedrijfsmodellen daarentegen aarzelen nog om in de cloud te investeren (bron: Eurostat). Ook de omvang van de onderneming is een doorslaggevende factor: met name middelgrote IT-budgetten raken snel uitgeput bij de transformatie naar de cloud.

Tegen deze achtergrond wint de hybride cloud aan belang voor een slimme overgang naar het cloud-tijdperk. Hier worden gekochte on-premises licenties in het bedrijf gebruikt in combinatie met een cloud. IT-afdelingen behouden de volledige controle over hoeveel van hun processen naar de cloud brengen. Vooral met kleinere budgetten moderniseren bedrijven hun IT in de hybride cloud op een meer autonome manier, namelijk in vele kleine stapjes.

IT-trend 4: de werkplek van de toekomst is overal

Tijdens de Coronapandemie werkten bijna 19 miljoen Duitse werknemers in een thuiskantoor. Dat is bijna de helft van de beroepsbevolking (45 procent). Locatieonafhankelijk werken in de digitale werkomgeving was oorspronkelijk bedoeld als noodoplossing, maar zal de komende jaren een bepalende trend op de werkvloer zijn. BITKOM-deskundigen schatten dat 14,7 miljoen beroepsbeoefenaars na de Coronapandemie waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk vanuit huis of onderweg zullen blijven werken.

Maar voor het zover is, moeten bedrijven hun netwerken opschalen. Het maakt niet uit of bestaande servers worden geüpgraded of dat extra servers worden aangeschaft: Op veel plaatsen moeten de prestaties van de IT-infrastructuur omhoog, zodat werknemers van buiten het kantoor kunnen deelnemen aan de processen op de digitale werkplek (bron: Capgemini). Op korte termijn zullen de initiële aanschafkosten veel IT-budgetten onder druk zetten. Op lange termijn zullen de kosten voor het beheer van apparatuur en software stijgen omdat meer werknemers dan ooit tevoren thuis gebruik zullen maken van computers die eigendom zijn van het bedrijf en die bedrijven ter beschikking zullen moeten stellen. Uitgaven die zullen moeten worden geherfinancierd – bijvoorbeeld gedeeltelijk door de verkoop van gebruikte softwarelicenties.

IT-trend 5: Software Lifecycle Management verlicht de druk op het IT-budget

De meeste IT-trends zijn afhankelijk van een massale uitbreiding van de IT-infrastructuur. Met het oog op de komende financiële uitdaging beseffen steeds meer bedrijven dat er ook middelen kunnen worden vrijgemaakt door IT te “deconstrueren”. Tegen deze achtergrond wordt het beheer van de levenscyclus van software een van de belangrijkste financiële strategieën in bedrijven die het maximale moeten halen uit matige budgetten voor digitalisering.

Software lifecycle management identificeert software die niet langer van nut is voor het bedrijf en waarvan de “levenscyclus” binnen dat bedrijf dus ten einde is. Vooral in het geval van huursoftware die doorlopende kosten veroorzaakt, moeten de licenties in kwestie zo snel mogelijk worden beëindigd. Op die manier kunnen onnodige uitgaven tot 30 procent van de softwarekosten worden vermeden (bron: Gartner). Verder is het ook de moeite waard om te zoeken naar ongebruikte softwarelicenties die bedrijven in het verleden hebben aangeschaft. Op de groeiende markt voor gebruikte licenties genereren ongebruikte toepassingen aanzienlijke bedragen aan liquide middelen wanneer zij worden doorverkocht. Maak dit slapende kapitaal vrij voor uw modernisering.

Conclusie: passen alle IT-trends ook bij uw bedrijf?

Ondanks twee jaar crisis in Corona gaan modernisering en digitalisering met rasse schreden vooruit. De trends raken dus technologie en IT op alle gebieden, van cloud tot on-premises software. Maar niet alle bedrijven gaan in hetzelfde tempo. In de studie IT Trends 2021 van Capgemini zijn leidinggevenden in het mkb met slechts 2,8 procent van de 144 ondervraagde besluitvormers in het bedrijfsleven dramatisch ondervertegenwoordigd; andere enquêtes zijn net zo scheef verdeeld. De bedrijven die niet tot de top 500 bedrijven in Duitsland behoren, samen goed voor 61,3 procent van alle deelnemers aan de enquête, hebben IT-budgetten die te klein zijn om elke trend te volgen. Door ongebruikte softwarelicenties te verkopen, kunnen deze bedrijven op korte termijn vastliggend kapitaal vrijmaken. Bij ons, de MRM, komen zij rechtstreeks in contact met ervaren kopers van gebruikte software. Neem vandaag nog contact op met MRM om geheel vrijblijvend erachter te komen, wat uw oude licenties op dit moment waard zijn.

8. december 2021