Konrad-Zuse-Straße 1 85716 Unterschleißheim
+49 (0)89 2488 369-0

FAQ

Vragen en antwoorden over
Handel met gebruikte software

Hier vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden rondom de gebruikte software, refurbished hardware en Software as a Service. De informatie wordt voortdurend geactualiseerd.

Is het kopen en verkopen van gebruikte softwarelicenties legaal?

Ja. Voor zover het om de aan- en verkoop van gebruikte originele software gaat die voor het eerst in de Europese Economische Ruimte (EER) of in de EU met toestemming van de auteur in omloop is gebracht, is de complete transactie rechtsgeldig. Dit heeft het Europese Gerechtshof besloten in zijn uitspraak van 3.7.2012. In juli 2013 heeft het Bundesgerichtshof de rechtmatigheid van de handel in gebruikte softwarelicenties bevestigd.

Maar wat zeggen de fabrikanten daarvan?
Legaal of niet, veel klanten en partners van de fabrikanten zijn zeer sceptisch, omdat de fabrikanten zich doorgaans niet proactief uiten over dit thema. Microsoft heeft bijvoorbeeld voor het eerst in november 2015 in een officieel schrijven van de juridische afdeling stelling genomen met betrekking tot de toelaatbaarheid van de distributie en het gebruik van gebruikte software.

Lees hier het schrijven van Microsoft van november 2015.

Eind maart 2018 reikte Microsoft nog een officieel schrijven ter informatie aan klanten en partners aan, dat tegelijkertijd moet helpen om illegale aanbiedingen van talrijke aanbieders op internet te onderscheiden van legaal gedistribueerde gebruikte software.

Mogen afzonderlijke, gebruikte softwarelicenties uit volumeovereenkomsten worden verhandeld?

Ja, afzonderlijke softwarelicenties uit volumelicentieovereenkomsten mogen gebruikt worden doorverkocht. In een beslissing van het Landgericht München I van 28 november 2007 (dossiernummer: 30 O 8684/07) heeft de rechtbank vastgesteld dat de verkoop resp. de overdracht van afzonderlijke Microsoft-softwarelicenties, die voorheen in het kader van volumelicentieovereenkomsten zijn afgegeven, ook zonder toestemming van Microsoft in beginsel mogelijk is.

In welke landen mag ik als partner gebruikte software verkopen?

De handel in gebruikte software is overeenkomstig het besluit van het Europese Gerechtshof van 3.7.2012 in alle EU-landen resp. landen in de Europese Economische Ruimte (EER) toegestaan.

Mijn zakelijke klant wil niet-benodigde software uit commercieel gebruik verkopen. Moet de fabrikant toestemming geven voor de verkoop?

Nee. Onder duidelijk bepaalde voorwaarden voldoet de overdracht van standaard software ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant aan de wettelijke bepalingen. Om de rechtsgeldige overdracht van gebruiksrechten te waarborgen is de handel in gebruikte software gebonden aan het naleven van bepaalde richtlijnen en wettelijke voorwaarden.

Bij MRM Distribution gekochte softwarelicenties voldoen zowel aan de voorwaarden van de fabrikant als aan de wettelijke bepalingen en zijn zodoende zonder uitzondering audit-proof.

Wat zijn de redenen voor bedrijven om hun software aan MRM te verkopen?

Zolang ze in de productieomgeving volledig functioneert en consequent een bijdrage levert aan de bedrijfsstrategie is software een belangrijk deel van de activa van een bedrijf. Uitgerangeerde software zorgt daarentegen voor een daling van de productiviteit, verlamt bedrijfsprocessen of levert ongebruikt geen enkele bijdrage meer aan de waardeschepping.

De verkoop van niet meer benodigde software maakt gebonden kapitaal vrij, dat in nieuwe, florerende IT kan worden geherinvesteerd, hetzij in on-premise, cloud- of hybride scenario’s.

Kort gezegd: bedrijven profiteren van de verkoop van gebruikte software door het tot stand brengen van een duurzame waardescheppingscyclus: oude licenties worden omgezet in nieuw budget. Bedrijven kunnen de tegenwaarde van niet-benodigde software herinvesteren in clouddiensten of hybride landschappen en hiermee hun toekomst financieren. Door de niet-bindende inventarisatie voorafgaand aan een verkoop krijgen bedrijven duidelijkheid over hun licentiesituatie en voorkomen ze een licentieoverschot.

Is het gegarandeerd dat MRM alleen originele software verkoopt?

Ja. MRM Distribution biedt uitsluitend gecontroleerde licenties met rechtsgeldige licentieverlening en alle noodzakelijke documentatie met betrekking tot de eerste verkrijger, vernietigingsverklaring en alle overige noodzakelijke documenten om aan de wettelijke bepalingen en de voorschriften van de fabrikant te voldoen.

Audit-proof: met elke levering van gebruikte software ontvangt u van MRM een waterdichte en transparante documentatie in de vorm van:

    • Pakbon & factuur
    • Bevestiging van de correcte aankoop door de eerste verkrijger
    • Bevestiging van de volledige de-installatie en het onbruikbaar maken door de eerste verkrijger
    • Officieel document met betrekking tot de legale overdracht van gebruiksrechten
  • Installatie-cd’s/bestanden

Welke nadelen heeft de aankoop van gebruikte software in vergelijking met de aankoop van nieuwe?

Geen. Omdat software niet veroudert door gebruik, niet slijt of verbruikt raakt, staat het volledige dienstenpakket van het originele product ter beschikking. De voor de standaard gebruiker meestal nauwelijks merkbare prestatieverbetering van potentiële opvolgversies is doorgaans niet noodzakelijk, temeer omdat alle door de fabrikanten regulier beschikbaar gestelde updates worden geïnstalleerd. De MRM-partners analyseren en adviseren zeer zorgvuldig op dit gebied.

Kortom: voor zakelijke klanten vormt de aankoop van gebruikte software bij onze partners een voordelig alternatief ten opzichte van een nieuwe aankoop, met een besparing tot wel 70%.

Kan gebruikte software nog worden geüpdatet?

Ja. Ook tweede verkrijgers van software die recht geeft op updates, kunnen nog steeds onbeperkt updates van de softwarefabrikant ontvangen.

Koopt en verkoopt MRM ook software van/aan particuliere klanten?

Nee. MRM Distribution koopt uitsluitend zakelijk gebruikte software die exclusief via geregistreerde handelspartners weer terugvloeit naar de markt voor zakelijke IT. De visie van MRM Distribution is het openen van de zakelijke IT-markt en het winnen van officiële distributiepartners voor de handel in gebruikte software. Samen met zijn geregistreerde partners brengt MRM de vertrouwde distributiestructuren van de markt in nieuwe software ook in de handel met gebruikte software tot stand.